Kütüphanelerimiz

 

Levent Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi, Levent Yerleşkesi Lise Kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler. Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, Levent Yerleşkesi ilkokul kütüphanesi, lise kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi lkokul kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi olmak üzere dört kütüphane olarak hizmet vermektedir.

Çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarından yararlanarak oluşturduğumuz kütüphanelerimizdeki kaynaklar, 70.000’i aşmıştır. Kütüphanelerimizde Türkçe ve çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve gazetelerin yanı sıra DVD, VCD, CD vb. görsel-işitsel kaynaklar ve elektronik veri tabanları bulunur.

Kütüphanelerimizde tüm kullanıcıların bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayan okuma odası ve bilgisayar bölümleri mevcuttur. Öğrencilerin akademik kullanımlarına yönelik internet bağlantılı bilgisayarlar ve yazıcılar vardır.

Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, uluslararası katalog kurallarından oluşan "Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” ve ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi" ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Öğrencilerimiz, kullanıcılarımız, elektronik ortamda sunulan güncel kütüphane kayıtlarına ve elektronik veri tabanlarına internet üzerinden online erişim sağlayabilir. Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, hafta içi her gün saat 08.00 - 17.00 arası hizmet verir.

Koleksiyonumuz

Kütüphanelerimizde bulunan “genel kitaplar”, “referans kaynakları”, “Atatürk kitapları” “görsel-işitsel kaynaklar (DVD,CD,VCD vb.)”, “e-kitaplar”, “e-dergiler” “süreli yayınlar” koleksiyonlarımızdan tüm kullanıcılarımız kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilir.

Hizmetlerimiz

Kütüphanelerimizde danışma, ödünç verme, süreli yayınlar hizmeti; kullanıcı eğitimi ve teknik hizmetler, alanında mesleki eğitim almış uzman kütüphaneciler tarafından yürütülür. Bu hizmetler, okulun müfredat programını destekleyen eğitim programları ve etkinliklerle pekiştirilir.

Anaokulundan 5. sınıfa kadar hizmet veren ilkokul kütüphanemizde; öğrencilerin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine dersler verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı, İngilizce ve Türkçe dersleri yapılır. Öğrenciler, okuma saatlerinden bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip, okurlar. Bilgi okuryazarlığı ve İngilizce derslerinde ise oluşturduğumuz program ile kütüphanenin nasıl tanınacağını, kullanılacağını, ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler, PYP sorgulama üniteleri ile bağlantı kurarlar ve bilginin beşiği kütüphanelere vurgu yapan interaktif etkinlik ve projelerde bulunmaktan keyif alırlar. Ayrıca kütüphanemizde anaokulu çocuklarının yer aldığı çeşitli etkinlikler ve “Öykü Okuma” ve “Masal Okuma” gibi etkinlikler düzenlenir.

Lise kütüphanemizde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri verilir. Her öğretim yılı başında sınıflara kütüphane tanıtımları yapılır.

Öğrenciler; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organisation-IBO) İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme–PYP) ve Diploma Programı (Diploma Programme-DP) müfredatlarına uygun, sorgulayarak öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilere okuma, araştırma becerilerini geliştirmeleri için içerik oluştururken uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi, dünya standartlarında bir kütüphane katalogu ve elektronik veri tabanı kullanma konusunda İngilizce eğitim verilir.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri tarafından yıl içinde, belirli gün ve haftalarda, öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarının davet edildiği söyleşi ve imza günleri düzenlenir ve kitap stantları açılır.

Ayrıca her yıl mayıs ayında; yazarlarla söyleşiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, kitap fuarı gibi etkinliklerle “Kütüphane Şenliği” yapılır.