KÜTÜPHANE KURALLARI

 • Terakki Vakfı Okulları’nın tüm öğrenci ve çalışanları kütüphanenin doğal üyesidir.
 • Başvuru kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler,  yıllıklar  vb.) ve özel koleksiyonlar(Atatürk albümleri, değerli sanat kitapları) ödünç verilmez.
 • Başvuru kaynaklarından fotokopi yoluyla yararlandırılır.
 • İdareci, öğretmen ve personele en  fazla  5 adet yayın 1 ay süreyle ödünç verilir.
 • Öğrenciler aldıkları yayını gününde geri vermekle sorumludur.
 • Eğer öğrenci ödünç aldığı yayını 15 gün içerisinde bitiremeyeceğini kütüphanecilere bildirirlerse yayın için ek süre verilir.
 • Öğrenciler ödünç aldıkları yayını iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.
 • Kütüphaneden alınan kitapların kullanıcı tarafından  kaybedilmesi  veya  yıpratılması dahilinde,   kitabın kullanıcı tarafından yenisinin alınması sağlanır.
 • Piyasada bulunamayan bir kitap ise, kaybedilen kitabın fiyatına eş değerde kütüphanecinin belirleyeceği başka bir kitap kullanıcıya aldırılır.
 • Kütüphaneden ödünç alınan yayınlar, kütüphanecilerin bilgisi dışında başka bir okuyucuya verilemez.
 • Kullanıcının ödünç almak istediği yayın, o an kütüphanede bulunmuyorsa(ödünç verilmişse) rezerv işlemi yapılır. Rezerv işlemini OPAC üzerinden kullanıcı kendisi de yapabilir.
 • Rezerv edilen kitap kütüphaneye geldiğinde, o kitabı isteyen kullanıcıya haber verilir.
 • Veliler, kayıtlı öğrencileri üzerinden kaynak ödünç alabilirler.
 • Kayıt edilmeyen hiç bir yayın, kütüphane dışına çıkarılamaz.
 • Yarı  yıl  tatillerinde  ve ara tatillerde öğrenciye ödünç yayın verilir, yaz tatillerinde verilmez.
 • Tüm kullanıcılara(öğrencilerin velilerine)yayınların iade tarihinden 3 gün önce,   kütüphane programı  tarafından  otomatik olarak  hatırlatma maili gönderilir.
 • Tüm kullanıcılara(öğrencilerin velilerine) yayınların iade tarihini geciktirdiğinde 5 gün sonra, 12 gün  sonra ve 19 gün sonra kütüphane programı tarafından otomatik olarak uyarı maili gönderilir.
 • Lise ve ortaokul öğrencilerine  en fazla 3 yayın 15 gün süreyle ödünç verilir.
 • İlkokul öğrencilerine 2 adet yayın 15 gün süreyle  ödünç verilir.
 • Öğrenci, fotokopi için aldığı yayını bir ders saati içerisinde kütüphaneye iade etmezse  müdür yardımcısı aranıp, öğrencinin  uyarılması sağlanır.
 • Bilgisayar bölümünden öğrenciler, öğretmenler ve personel yararlanmaktadır.
 • Bilgisayarlar, daha çok internet kullanımı ile ödev ve araştırmaları desteklemeye  yöneliktir.
 • Bilgisayar bölümüne yoğun talep olduğu için randevu sistemiyle çalışmaktadır.
 • Öğrencilerin bilgisayar kullanımları kütüphanecilerin gözetimi altında gerçekleşir.
 • İlkokul kütüphanesinde  bilgisayarlar  her teneffüs başka sınıflara ayrılmıştır.
 • Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.
 • Grup çalışmaları için kütüphaneden randevu alınması gerekmektedir.
 • Süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.